Välkommen till en plattform för cirkulär upphandling


Denna webbsida ska utgöra en plattform för cirkulär upphandling och startas i samband med det pågående projektet "Upphandlingskriterier för cirkulära produkter", som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av RE:Source. Läs mer under "Om projektet".


Vårt samhälle står inför ett paradigmskifte. Linjära resursflöden måste bytas mot cirkulära – en helt nödvändig omställning om vi ska kunna möta utmaningarna på miljö- och klimatområdet. Cirkulär upphandling är ett marknadsbaserat och kraftfullt verktyg i arbetet med att styra samhället mot en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion.

Cirkulär upphandling är ett relativt nytt begrepp inom upphandlingsområdet. Inom vissa områden pågår dock arbete med att  utarbeta och implementera upphandlingskriterier för att främja cirkulära materialflöden. På denna sida har vi samlat flera initiativ och goda exempel som kan bidra till fortsatt utveckling. Webbsidan kommer att utvecklas efterhand och fyllas på med resultat från projektet.

Denna webbsida ska vara en plattform för att:

  • sprida resultat inom projektet
  • fånga in synpunkter på projektets inriktning och genomförande
  • förmedla kontakter av olika slag med inriktning på upphandling av cirkulära material och produkter
  • utbyta erfarenheter av pågående arbete med upphandling inom området
  • ge förslag till fortsatta aktiviteter för att förbättra framtida upphandling inom ramen för en cirkulär ekonomi
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

|  Uppdaterad: 2019-09-09